Παρ 01.11.19
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον κ.Βαγγέλη Καρκανάκη ως τακτικό εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων Κρήτης...
Εκλογή Εκπροσώπου Επιμελητηρίων Κρήτης στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα 1/11 στα Χανιά εξέλεξε ομόφωνα τον κ.Βαγγέλη Καρκανάκη (μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου) ως τακτικό εκπρόσωπο των Επιμελητηρίων Κρήτης στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας.
Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη επίσης ομόφωνα η Κα Άσπασία Λουπάκη (μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Χανίων)
Η συγκεκριμμένη επιτροπή έχει εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο και ειδικότερα :
Εισηγείται επί των βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιφέρειας .
Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο την διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος .
Γνωμοδοτεί επι του προσχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 78 του ν.4172/2013.
Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του περιφερειακού συμβουλίου.

Πηγή: typoskritis.gr