Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ηρακλείου η σύμβαση χρηματοδότησης του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Τη σύμβαση χρηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Υπενθυμίζεται ότι από το Ζ’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ελέγχθηκαν και κρίθηκαν απολύτως νόμιμες όλες οι διαδικασίες που ακολούθησε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου με στόχο τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού 2024 του Δήμου, μέσω δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Η δανειακή σύμβαση, ύψους 26.987.420,40 ευρώ υπεγράφη με την εκπρόσωπο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ. Σοφία Μπλαβάκη, παρουσία της συμβολαιογράφου Νίκης Γούναρη. Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου και την εκτέλεση τεχνικών και άλλων έργων απαραίτητων για την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.