Ολες Κοινωνία Δευ 06.05.2024
Σύνταξη πριν τα 62 έτη: Ποιοι μπορούν να τη λάβουν και πώς

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευεργετικές διατάξεις του ασφαλιστικού και να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 62 έτη έχουν ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Αυτό αφορά μεταξύ άλλων τις εργαζόμενες μητέρες ανηλίκων  του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου και των πρώην ειδικά ταμείων αλλά και τις γυναίκες ασφαλισμένες με Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Ωστόσο επισημαίνεται πως οι μητέρες ανηλίκων για να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν συμπληρώσει τα 25 έτη ασφάλισης σε πραγματικό χρόνο μέχρι το 2010 ή το 2011.
  • Να έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι  το 2012.
  • Ναι ισχύει και ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης.
  • Να είχαν ανήλικο παιδί μέχρι το 2012
  • Να έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1993.
  • Να έχουν κατοχυρώσει εντός της μεταβατικής περιόδου 2015-2021το νέο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση .

Διευκρινίζεται δε πως οι  μητέρες του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ που ασφαλίστηκαν πριν από το 1992, δεν έχουν αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση λόγω του χρόνου ανατροφής των παιδιών.

Πηγή: enikonomia.gr