Πράσινο φως για τους κόμβους στη Λ. 62 Μαρτύρων, στον Άγιο Ιωάννη Χωστό και στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου
 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η συγκοινωνιακή μελέτη διαμόρφωσης τριών σημαντικών κυκλοφοριακών κόμβων του Ηρακλείου από τη Δημοτική Επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 15/4 υπό την Προεδρεία του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Πρόκειται τον κόμβο στη συμβολή των οδών Πετράκη-Ρεστιβάκη και Λ. 62 Μαρτύρων, τον κόμβο στη συμβολή των οδών Σοφοκλή Βενιζέλου και Αχαιών καθώς και για το σημείο στη συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Παπαγιάννη Σκουλά, Αγίου Ιωάννη Χωστού και Λυκείου. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αναμένεται ανακουφίσουν σημαντικά περίοικους, οδηγούς και πεζούς των παραπάνω περιοχών.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις συγκοινωνιακές μελέτες διαμόρφωσης των κόμβων, για την περίπτωση του κόμβου της Λ. 62 Μαρτύρων προβλέπονται μεταξύ άλλων ανανακατασκευή του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου σε νέα θέση, μετατοπισμένη δυτικά, δημιουργία διαβάσεων, επέκταση πεζοδρομίων, παροχή προτεραιότητας στα οχήματα που κινούνται εντός της κυκλικής πορείας καθώς και ρύθμιση της κυκλοφορίας με φωτεινούς σηματοδότες.

Στη Σοφοκλή Βενιζέλου και Αχαιών μεταξύ άλλων προβλέπονται κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου με δύο ρεύματα κυκλοφορίας εντός της κυκλικής πορείας, διεύρυνση πεζοδρομίων και δημιουργία δικτύου διάβασης πεζών.

Για την περίπτωση ανασχεδιασμού του κόμβου στον Άγιο Ιωάννη Χωστό, και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός των φορών κατεύθυνσης των οδών που συμβάλλουν σε αυτόν καθώς και ρύθμιση για την ασφαλή κίνηση πεζών και ΑΜΕΑ με τη δημιουργία διαβάσεων και επέκτασης πεζοδρομίων.

Το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής θα κατατεθεί προς έγκριση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιό ενώ οι οριστικές μελέτες, οι εγκρίσεις και τα τεύχη δημοπράτησης εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους.