Περιφέρεια
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 9 υποψηφίων
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος,
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΚΟΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΩΝΙΑΝΑΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΥΛΑΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ