Περιφέρεια
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Δείτε το video και το προφιλ 3 υποψηφίων
Αρναουτάκης Σταύρος
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ
Σεραφείμ Τσόκας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ