Περιφέρεια
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Δείτε το video και το προφιλ 3 υποψηφίων
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Αρναουτάκης Σταύρος
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Σεραφείμ Τσόκας
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ