Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 11 υποψηφίων
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Άννα Ν. Φοβάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Βρούχου - Πουλή Δωροθέα
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Γιώργος Σεβδαλής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ελευθερία Καβλεντάκη - Κολοκοτρώνη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ευαγγελία Αμπαρτζάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μαρία Καναβάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μιχαήλ Χαραμουντάνης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Νίκος Γιαλιτάκης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Παπαδάκη Σκουραδάκη Γεωργία Φανή
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Σπιθάκης Γιάννης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ