Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 11 υποψηφίων
Άννα Ν. Φοβάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βρούχου - Πουλή Δωροθέα
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γιώργος Σεβδαλής
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ελευθερία Καβλεντάκη - Κολοκοτρώνη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Ευαγγελία Αμπαρτζάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μαρία Καναβάκη
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μιχαήλ Χαραμουντάνης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νίκος Γιαλιτάκης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Παπαδάκη Σκουραδάκη Γεωργία Φανή
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σπιθάκης Γιάννης
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ