Τρι 05.05.20
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός ΕΕ: οι ευρωβουλευτές απαιτούν δίχτυ ασφαλείας για τους δικαιούχους
Η τρέχουσα υγειονομική κρίση μας υποχρεώνει να δράσουμε ακόμα πιο άμεσα ενάντια στον κίνδυνο να μην τεθεί σε ισχύ ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2021, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές.

Τη Δευτέρα, τα μέλη της επιτροπής Προϋπολογισμών ενέκριναν έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας με 37 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Ενώ τα ισχύοντα ανώτατα όρια χρηματοδότησης θα επεκταθούν εάν δεν εγκριθεί νέο ΠΔΠ το επόμενο έτος, σε κάθε περίπτωση πολλά προγράμματα θα λήξουν στο τέλος του 2020. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίχτυ ασφαλείας για την προστασία των δικαιούχων των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολίτες, περιφέρειες, πόλεις, αγρότες, πανεπιστήμια ή επιχειρήσεις και να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος διακοπής ή άτακτης επέκτασης του τρέχοντος ΠΔΠ και των προγραμμάτων.

Επόμενα βήματα

Η έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα. Εφόσον λάβει την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή πρέπει είτε να υποβάλει σχετική πρόταση είτε διαφορετικά να γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο τους λόγους για τη μη υποβολή, σύμφωνα με το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: typoskritis.gr