Τετ 21.10.20
Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και σχολείων
Την σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών και Σχολικών Κτηρίων» υπέγραψε το μεσημέρι της Τρίτης 20 Οκτωβρίου ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη. Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Το χρονοδιάγραμμά της είναι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης είναι 289.800 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Η μελέτη που ανατίθεται με την σύμβαση αυτή έχει ως αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση 14 δημοτικών και σχολικών κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου. Πρόκειται για :
1. 1ο Γυμνάσιο
2. 1ο και 5ο Νηπιαγωγείο
3. 48ο Δημοτικό Σχολείο
4. Κ Κ.Ε.Π.Α.
5. Κ.Α.Π.Η. «Τάλως»
6. 8ο Δημοτικό Σχολείο
7. 6ο ΕΠΑ.Λ.
8. Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίου Μύρωνα
9. 1ο Σ.Ε.Κ
10. 37ο Δημοτικό Σχολείο
11. 3ο Λύκειο (παλαιό τμήμα)
12. 2ο και 5ο Δημοτικό
13. 9ο Γυμνάσιο (παλαιό τμήμα)
14. 9ο Γυμνάσιο (νέο τμήμα)


Πηγή: typoskritis.gr