Περιφέρεια
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 2 υποψηφίων
Ευγενία Τσατσάκη
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Μαρία Δαριβιανάκη
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ