Περιφέρεια
Νομός
Δήμος
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 4 υποψηφίων
Άννα Μαυράκη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
ΦΑΙΣΤΟΥ
Ελευθερία Καβλεντάκη - Κολοκοτρώνη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Καδιανή Νιώτη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ρένα Μπαμπιονιτάκη - Φανουράκη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
ΦΑΙΣΤΟΥ