Περιφέρεια
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
Δείτε το video και το προφιλ 1 υποψηφίων
Υποψήφιος Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειάρχης, ΚΡΗΤΗΣ