Περιφέρεια
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 4 υποψηφίων
ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΛΑΚΗ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
ΕΥΑ ΣΗΜΑΙΑΚΗ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ