Περιφέρεια
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Δείτε το video και το προφιλ 2 υποψηφίων
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Μιχάλης Μαχαιριανάκης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
Νίκος Ξυλούρης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ΚΡΗΤΗΣ